مورد تائید سازمان آتش نشانی های استان تهران و اصفهان      3- 331050001-041              

شرکت آشکارسازان ایرانیان نسخه Odoo 13.0-20200513

اطلاعات درباره شرکت آشکارسازان ایرانیان نمونه Odoo, ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Website Quote System
Website Quote System helps customer to request a quote for any product from website.
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و زمان بندی کنید
انبار
مدیریت موجودی و فعالیت های انبارداری
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
گاهشمار
Schedule employees' meetings
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
eLearning
Manage and publish an eLearning platform

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
عمومی - حسابداری