مورد تائید سازمان آتش نشانی های استان تهران و اصفهان      3- 331050001-041              

Use ctrl + scroll to zoom the map


041-33105001
تبریز، شهرک فناوری های پیشرفته تبریز4، فلکه دوم، 18 متری دوم، جنب کارخانه سپیداک، 18 متری اول

Map Data
Map data ©2020
Map Data Map data ©2020
Map data ©2020
Map
Satellite


هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

شرکت آشکارسازان ایرانیان
ایران، تبریز، شهرک فناوری های پیشرفته تبریز4، فلکه دوم، 18 متری دوم، جنب کارخانه سپیداک، 18 متری اول، ،
04133105001
نقشه های گوگل

تلفن دفتر تهران : 02166903768