مورد تائید سازمان آتش نشانی های استان تهران و اصفهان      3- 331050001-041              

کاتالوگ دتکتور دودی

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


مشاهده کاتالوگ

کاتالوگ دتکتور حرارتی

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


مشاهده کاتالوگ  

کاتالوگ دتکتور گازی

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ شستی اعلام حریق

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ آژیر فلاشر

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ کنترل پنل اعلام حریق

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ تلفن کننده

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ چراغ ریموت

برای کشف انواع ذرات دودی حاصل از آتش در اماکن عمومی اعم از منازل، کارخانجات و ...


 مشاهده کاتالوگ 

دریافت کاتالوگ تمام محصولات!

رضایت مشتریان و ارائه خدمات مناسب و مقرون به صرفه خود یکی از سرمایه های بزرگ تسلا میباشد. در صورتیکه میخواهید به صورت یکجا کاتالوگ محصولات تسلا را مشاهده کنید، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.